وضع ما

سالی که گذشت، مُضحک و جالب بود

بی پـولی و‌مُفلـسی به‌ مـا غالب بود

 

از فـرط فشـار زنـدگی، خــانهٔ مــا

امسال چنان شِعب ابی طالب  بــود...

/ 0 نظر / 388 بازدید