شهر بازی !

نگیر ایراد از ایران هموطن... ایران به این خوبی                    
مُدرن و عالی و روفُرم ، سی اُســتان به این خوبی
 
همه راضی ،  همه خوشحال  ، اوضاعِ   همه   میزان                  
 همه  غرق رفاه و خرم و خندان  به این خوبی
 
نرو بیخــود دُبی  ، آنـــتالــیا  دنبــال  عـشق و حـــال                      
 همین جا ساحلِ  مازندران ، گیلان به این خوبی
 
پُر از نـفـت است  و اینجا  نـفت  یعنی  پــولِ  بی پـایان                   
 شلنگش توی جیب ماست ، خوزستان به این خوبی
 
انرژی های غیرِ هـسته ای  هم  هست  در  هر حال                     
 می آید  بارِ تریاک  از بلـوچـسـتان  به این خوبی
 
اگر چه شـوره زار است  و  ندارد صـادراتی خوب                    
 ولی می آید از قُم پشمک  و سوهان به این خوبی
 
که  می گوید  که  ما  بی مــتّحد مانــدیم در دنــیا ؟                   
غنا، کامبوج، فلسطین، سوریه ، لبنان به این خوبی
 
در این  تحریـم با نصف جهان  داد و سِـتَـد داریم                      
 بولیوی، بورکینافاسو، یَمَن، سودان به این خوبی
 
فضا پـیما فرسـتادیم با یک  کِرم  و  یک  مـیمون                       
 فــضا هم مــالِ مـا شــد با دو تا حیـوان به این خوبی
 
غنی سـازی  چه کِـیـفی   می دهـد  با  درصــدِ  بـالا                    
و تازه آن  هـم  از چــشمِ  همه  پنهان  به این خوبی
 
اگر چه  عــدّه ای  از مــالِ  بــیت الــمال  می دزدند                      
ولــیکن  ظاهری  دارنـد  با   ایــمان به این خوبی
 
می اندازد سه میلیارد اختلاس  از پـای هر جـا را                    
 ولی  ما  روبه راهیم و خوش وخندان به این خوبی
 
که گفته نیست آزادی در ایران؟ حرفِ  مُفت است این            
که خوبش هم در اینجا هست..آن میدان به این خوبی
 
یکی آمد  دو  دوره  مـملـکت  را شــهر بــازی  کرد                    
و مــا  را  کرد  عینِ   تــاب  آویزان به این خوبی
 
 
سَرَم  را می دهد  بر بـاد چون  دُنباله ی  این  شــعر                     
  تمامش می کنم بی دردسر... پایان به این خوبی

شنبه ــ 31/تیر/91
 

شروین سلیمانی

/ 4 نظر / 201 بازدید
محمد

بسیار عالی.

یاسمن

[اضطراب][ساکت]

رئوف

استاد گرامی خسته نباشی خیلی جالب بود . متشکرم